baner_botiga baner_botiga

Formulari per donar d’alta el compte

Servei tan sols per a restaurants i professionals. No s’accepten comandes de particulars.

Dades del compte

Correu electrònic: *

Clau: *

Confirmeu l’adreça electrònica: *

Confirmeu la clau: *

Dades de contacte

Nom de contacte: *

Telèfon de contacte: *

Dades de l’empresa

Empresa: *

Nom fiscal: *

NIF o CIF: *

Adreça: *

Codi postal: *

Població: *

Província: *

Telèfon: *

Fax:

Adreça de transport

Nom de contacte: *

Telèfon de contacte: *

Adreça: *

Codi postal: *

Població: *

Província: *

Política de privadesa

Política de privadesa *

Avís legal

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, li comuniquem la informació següent:
Titular d’aquest lloc:
PÀMIES HORTÍCOLES S.L.
Partida Primera Marrada, s/n
Tel.: 973 451421 Fax: 973 449162
25600 Balaguer
B-25425950
ventas@pamieshorticoles.com

 • PÀMIES HORTÍCOLES S.L. posa aquest lloc web a disposició dels usuaris d’Internet amb el propòsit de proporcionar informació sobre els serveis que ofereix i, alhora, permetre als usuaris fer qualsevol tipus de consulta o suggeriment a través de l’adreça de correu postal indicada més amunt o mitjançant aquesta pàgina web.
 • Els criteris seguits per PÀMIES HORTÍCOLES S.L. respecte de la utilització de les dades personals facilitades lliurement i voluntària pels usuaris són els que s’esmenten en la política de privadesa.
 • PÀMIES HORTÍCOLES S.L. podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en aquest lloc web o en la seva configuració o presentació. En conseqüència, PÀMIES HORTÍCOLES S.L. no garanteix la plena eficàcia de funcionament del seu lloc web ni la inexistència d’algunes errades. Així mateix, el titular també es compromet a modificar el lloc web quan les circumstàncies tècniques i organitzatives ho requereixin, al més aviat possible.
 • De la mateixa manera, el titular d’aquest lloc web no es fa responsable dels danys directes o indirectes que puguin derivar-se de l’ús del seu lloc web o dels seus continguts. Tampoc es fa responsable dels danys informàtics que pugui ocasionar a l’usuari l’accés als continguts d’aquest lloc. No es controla ni es garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i els fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
 • L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web i els seus continguts de manera correcta. Queda expressament prohibit l’ús de la pàgina web amb finalitats il·lícites o lesives contra l’empresa o qualsevol tercer, o aquells actes que puguin causar perjudici o impedir el seu normal funcionament. Si infringeix la legislació vigent, la bona fe, els usos, els costums o l’ordre públic, l’usuari serà el màxim responsable de tots aquests actes.
 • Qualsevol enllaç de tercers que inclogui aquesta pàgina web ha de ser exclusivament a la seva pàgina principal. Queden expressament prohibits els “links profunds”, el “framming” i qualsevol altre aprofitament dels continguts del lloc web a favor de tercers no autoritzats.
 • La funció dels vincles o enllaços que s’estableixen des d’aquesta pàgina a altres llocs web no implica que PÀMIES HORTÍCOLES S.L. promocioni, avali, garanteixi o recomani aquest lloc web. Aquests vincles s’estableixen per informar l’usuari d’altres fonts d’informació relacionades amb la matèria. PÀMIES HORTÍCOLES S.L. no exerceix cap control sobre aquests llocs web ni és responsable del seu contingut.
 • Tots els continguts que es mostren en aquest lloc web i, en especial, els dissenys, els textos, els logotips, les marques, els botons o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial resten subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial de PÀMIES HORTÍCOLES S.L. o de tercers.
 • En cas de voler formular algun suggeriment o comentari, podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic indicat més amunt.

POLÍTICA DE PRIVADESA

 • A PÀMIES HORTÍCOLES SL estem compromesos amb el respecte i la privacitat de les seves dades personals. Per això hem adoptat tota una sèrie de mesures tècniques i legals per fer una protecció adequada de la confidencialitat de les dades personals que rebem, emmagatzemem o processem dels usuaris que visiten aquest lloc web.
 • Aquesta política de privadesa servirà perquè l’usuari pugui obtenir una informació completa sobre qualsevol aspecte de la recollida i el tractament de la informació per part de Aquesta política de privadesa servirà perquè l’usuari pugui obtenir una informació completa sobre qualsevol aspecte de la recollida i el tractament de la informació per part de PÀMIES HORTÍCOLES S.L.
 • A efectes del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), PÀMIES HORTÍCOLES S.L. informa l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per PÀMIES HORTÍCOLES SL i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió de la relació amb el usuari, així com informar de les notícies i novetats d’aquesta entitat.
 • Podeu visitar en qualsevol moment el nostre lloc web i navegar-hi sense donar informació personal, mantenint-vos en tot moment en l’anonimat.
 • * Tanmateix, si voleu, PÀMIES HORTÍCOLES S.L. posa a la vostra disposició l’adreça de correu electrònic, l’adreça postal i el telèfon de contacte perquè feu les consultes que cregueu oportunes.
 • Podrem incloure les vostres dades en el fitxer de titularitat de PÀMIES HORTÍCOLES SL o fer-ne ús únicament per donar resposta a la vostra consulta, sense emmagatzemar-les en cap suport. L’enviament d’un correu electrònic de consulta suposa el consentiment del remitent al tractament de les dades incloses en el correu.
 • Els usuaris que optin pel sistema dels formularis poden inscriure’s a la pàgina web per tal de rebre informació. Les dades personals, subministrades de manera voluntària, podran ésser utilitzades per a les finalitats descrites anteriorment.

PÀMIES HORTÍCOLES S.L. posa a disposició de l’usuari uns formularis, que caldrà emplenar amb dades reals, exactes, completes i actualitzades. L’usuari haurà d’emplenar els camps de cada formulari. En cas de no subministrar totes les dades considerades necessàries, PÀMIES HORTÍCOLES S.L. podrà procedir a no registrar l’usuari o denegar el servei sol•licitat. L’ús d’aquests formularis per sol·licitar qualsevol servei, així com l’enviament d’un correu electrònic de consulta, suposa el consentiment del remitent al tractament de les dades incloses en el fitxer, sempre que no s’indiqui el contrari.

 • L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades.
 • Les vostres dades no seran cedides a cap empresa ni estaran disponibles a tercers, tret dels casos en què la llei ho permeti o ho exigeixi expressament. En aquest cas, la informació tan sols serà utilitzada per al compliment dels fins propis de l’accés. Es garanteix el compliment estricte de la normativa vigent amb relació al registre, el manteniment i la protecció de bases de dades.
 • PÀMIES HORTÍCOLES S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat per el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny. Aquests nivells seran adequats a les dades tractades.
 • PÀMIES HORTÍCOLES S.L. es compromet al compliment de la seva obligació de mantenir en secret les dades de caràcter personal subministrades .
 • PÀMIES HORTÍCOLES S.L. informa l’usuari de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals facilitades mitjançant l’enviament d’una comunicació per escrit a la nostra adreça postal o a través del correu electrònic:ventas@pamieshorticoles.com.
 • PÀMIES HORTÍCOLES S.L. farà servir les dades per respondre, exclusivament, a la vostra sol·licitud i per oferir-vos serveis o productes en un futur, tret que no hi estigueu d’acord.
 • Aquest lloc web ha estat dissenyat per a l’ús de persones adultes. Els menors d’edat, abans d’enviar qualsevol informació, hauran de sol·licitar l’autorització dels pares o dels tutors legals.

(*) Camps obligatoris

Partida Primera Marrada s/n · 25600 Balaguer (Lleida) · Tel. 973 451 421 · Fax 973 449 162 · A/e.: ventas@pamieshorticoles.com · Advertència legal · Política de cookies · Política de privacitat